PLATO GRUPPE 10 -

3462.jpg
13-08-2009
PLATO GRUPPE 10 - SYDDANMARK I juni 2009 afsluttede 6 syddanske virksomheder det 2-årige udviklingsforløb PLATO. På trods af at finanskrisen påvirker virksomhedernes udviklingsmuligheder, er alle deltagerne enige om, at forløbet har bidraget til, at de i højere grad har fået overblik over deres virksomhed og har udviklet sig som leder. ”Det har været et fantastisk godt forløb, som jeg kommer til at savne”, var sammenfatningen fra en af deltagerne. Positiv effekt både for virksomheden og personligt En deltager fortæller: ”Da PLATO-forløbet startede, havde jeg mange bolde i luften, jeg havde ingen strategi for virksomhedens udvikling, vi udnyttede salgskronerne dårligt, og jeg havde et ringe overblik. I dag har jeg ansat en driftsleder. Det har betydet mere ro og overblik både personligt og i virksomheden. Jens Bo fra Væksthuset har hjulpet os med at lave en ABC-analyse, som præcist viser kalkulationen på maskiner, medarbejdere og biler. Jeg har fået styr på hverdagen, delt arbejdsopgaverne ud og fået overblik over økonomien. PLATO har haft en positiv effekt på virksomheden, på mig personligt og på min familie.” En anden deltager beskriver udviklingen således: ”Jeg var en lille dreng, der startede en lille IT-virksomhed. I dag har jeg 15 ansatte. Da vi startede, stod jeg i en hulahopring og skulle træde ud på ukendt land. Jeg skulle forbedre mig som leder, og vi skulle væk fra, at jeg var en flaskehals. I dag har jeg en næste normal arbejdsuge, og jeg føler, at jeg har mere styr på tingene. Vi er flyttet til større lokaler og i gang med at opdyrke nye markeder i udlandet.” Sparring med ligesindede ”PLATO har været et netværk til at løse alverdens problemer. Jeg stod meget alene med min virksomhed. Gennem PLATO har jeg fået nogen at sparre med om hverdagens problemer Jeg har fået øjnene op for, at hverdagsproblemerne næsten er ens uanset ens profession. Muligheden for at få feedback fra ligesindede har betydet meget for mig”, fortæller en deltager. De øvrige deltagere er enige i, at de har fået meget ud af at høre de øvrige deltagere fortælle om deres udfordringer, og at der har været en god intern sparring i gruppen. ”Det har været et godt forløb. Jeg har fået en god opbakning, når alt ramlede. Det har også været godt med den store erfaring, som gruppelederne med glæde har delt ud af”. Overblik og fokus ”Jeg har fået mere struktur på hverdagen, jeg er blevet bedre til at uddelegere opgaver, og så har jeg fået værktøjer til planlægning og salg. Jeg er blevet en bedre leder”, forklare en deltager. En anden deltager tilføjer: ”PLATO har givet mig mange gode værktøjer. Det har været et godt planlagt forløb.” På trods af finanskrisens store påvirkning giver deltagerne samstemmigt udtryk for, at de har fået fokus på at være leder, overblik over deres egen rolle og virksomheden samt redskaber til at styre deres virksomhed. Deltagerne i PLATO gruppe 10: Brian Ditlevsen, Ditlevs EL & Data ApS. Carlos de Sousa, Euro Service ApS. Malene Ottosen, Hansen & Kiilsholm A/S Ole Jensen, Ravnebjerg Entreprenør Per Haugaard, Polérteknik ApS. Sune Henriksen, IT-Mark ApS. Gruppeledere: Flemming Lund, TDC Fastnet Norden Mogens Jepsen, TDC Fastnet Norden Dorte Eg Auerbach, Væksthus Syddanmark
Ultimate Web