PLATO forløbet

PLATO er et toårigt udviklingsforløb for mindre virksomheder, der ønsker vækst og udvikling gennem ledelsestræning og gruppebaseret sparring. Forløbet motiverer og træner ledere i mindre virksomheder i professionel ledelse og fremtidig vækst.

 

De store hjælper de små

PLATO er organiseret om en række faddervirksomheder. Herfra kommer funktionschefer og direktører, der fungerer som gruppeledere og mentorer for de mindre virksomheder i PLATO-gruppen. Gruppelederne giver deltagerne nye vinkler på virksomhedsledelse, -drift og -udvikling.

En PLATO-gruppe består typisk af 10 - 12 mindre virksomheder, som er knyttet til en eller to faddervirksomheder.

 

Målgruppe

Netværksforløbet er henvendt til mindre virksomheder med ambitioner om vækst og udvikling. Virksomheden skal også have lyst til at dele viden og problemstillinger med andre.

 

Netværksforløbet

PLATO er struktureret ud fra fire temaer, der tilsammen fører frem til en samlet forretningsplan for hver af de virksomheder, der deltager. Forløbet veksler mellem gruppemøder og seminarer, hvor deltagerne har mulighed for at udveksle erfaringer, deltage i aktiv træning, udvikle strategier mv.

 
Virksomheden

Unik mulighed for vækst og udvikling

Det er ikke krævende at være med i en PLATO-gruppe. Men der stilles krav til deltagernes engagement og vilje til forandring. PLATO-deltagerne skal være indstillet på at udnytte de muligheder for vækst, der findes i virksomheden.

 

Værktøjer og viden til virksomhedens hverdag

I løbet af det toårige forløb modtager deltagerne dels træning og rådgivning og dels en række arbejdsværktøjer, som umiddelbart kan anvendes i virksomheden. Gruppemøderne afholdes én gang om måneden – oftest ude i PLATO-virksomhederne. Mellem møderne arbejder deltagerne videre hjemme i egen virksomhed med fokus på det aktuelle tema.

 

Gruppelederen

Ledelsesudvikling og nye horisonter

En central figur i PLATO-forløbet er gruppelederen. Det er gruppelederen, som styrer gruppen sikkert gennem forløbet, og som på kort tid bliver PLATO-deltagernes primære kontaktperson. Gruppelederen har ledelseserfaring fra sit job som funktionschef i en større virksomhed og er indstillet på at give sin viden og erfaring videre til deltagerne. I mange tilfælde opbygges et nært og givende forhold mellem gruppelederen og deltagere.

 

Foruden rollen som gruppeleder giver PLATO-forløbet også mulighed for at udvikle nye sider af lederrollen. Gruppelederen indgår blandt andet i PLATO-netværket med andre funktionschefer.

 

 

 2 år med 4 temaer
Det 2-årige forløb er inddelt i fire hovedemner. Efter hvert enkelt emne har deltagerne udarbejdet konkrete planer og målsætninger, som kan overføres til den daglive drift. Planerne baserer sig på intern sparring samt undervisning og rådgivning fra gruppelederne og eksterne konsulenter.

PLATO-forløbet har til formål at udvikle den enkelte virksomhed. Dermed er gruppens arbejde fokuseret mod vækst og udarbejdelse af fremadrettede forretningsplaner. 

Et liv efter Plato?
Når PLATO forløbet er slut efter to år, behøver det ikke betyde, at netværket ophører. Ofte har deltagerne i PLATO gruppen etableret så stærkt et sammenhold, at de ønsker at fortsætte. For at imødekomme virksomhedernes ønsker, har vi etableret to PLATO programmer for virksomhedsledere, der allerede har gennemgået et PLATO forløb.

PLATO Plus
Med PLATO Plus fortsætter den eksisterende PLATO gruppe efter det 2-årige forløb. Struktur og gruppens aktiviteter planlægges af medlemmerne selv, men med opbakning fra PLATO projektlederen.

PLATO Pro
PLATO Pro etablerer nye netværksgrupper på tværs af tidligere PLATO grupper. Den enkelte gruppe sætter fokus på ét bestemt emne. PLATO Pro emner kan f.eks. være kvalitetssikring, ledelsesudvikling eller lign.
 

 

Ultimate Web